COA VOSA COLABORACIÓN, IMOS INTENTAR CREAR UN DICIONARIO DE PALABRAS E EXPRESIÓNS QUE USAMOS OU QUE ESCOITAMOS ALGUNHA VEZ OS GALEGOS QUE VIVIMOS EN LONDRES E QUE REFLICTEN O CONTACTO DESAS DÚAS LINGUAS, O GALEGO E O INGLÉS. Nós xa vos damos os primeiros exemplos

GALINGLISH

GALEGO

INGLÉS

LUGAR DE RECOLLIDA

lanchós
costelas de año
lamb chop
Londres
a conaxop
a tenda da beira
the corner shop
Londres
aplicar
solicitar
to apply
Londres
avocado
avacate
avocado
Londres
aforar
pagar, permitirse
to afford
Londres
quichimporta
mozo de cociña
kitchen porter
Londres
Jáipar Cona
Hyde Park Corner
Hyde Park Corner
Londres
vês-ma
soto
basement
Londres
bilicha
vila, aldea
village
Londres
buquear
reservar
to book
Londres
nersería
gardería
nursery
Londres
Pómez
Portsmouth
Portsmouth
Londres
Edinbra
Edimburgo
Edinburgh
Aberdeen
Rentar
alugar
to rent
Aberdeen
Jameesmí
Hammersmith
Hammersmith
Londres (X. Fraga, Dous fogares...)
Chipes Bus
Shepherd's Bush
Shepherd's Bush
Londres (X. Fraga, Dous fogares...)
amarraitamarrom?
tenho ou não razão?
am I right or am I wrong?
Londres
camón!
vem/vamos!
come on!
Nova Iorque
carioca
karaoke
karaoke
Londres
pissa/piça
pizza
pizza
Londres
cánsel
concelho
council
Londres
enigüei
e calquera forma
anyway
Londres
filispin
sarillo
full speed
Xurxo Souto / Palabra de orixe ferrolán, e posta "en circulación" polos obreiros de Astano e Bazán tras escoitar aos "captains" ou "engineers" foráneos nas probas de mar dos navíos fabricados nas radas da cidade departamental, cando saíase a mar aberto e lanzaban a orde "To Full Speed" para probar as máquinas.
Bruzo
cepillo
brush
Vigo
apuntamento
cita, consulta
appointment
Londres
Capetón
Cidade do Cabo
Cape Town
Cariño
(s)anamabiche
fillo de puta
son of a bitch
Foz
sanamabeche
fillo de puta
son of a bitch
USA
juva
aspiradora
Hoover
Londres
mopa
fregona
mop
Londres
carpeta
moqueta
carpet
Londres
vacunar
pasar a aspiradora
vacuum
Londres
tabletas
pílulas
tablets
Londres
mover
mudar
to move
Oxford
grazancas
grazas
thanks
Birmingham
a boila
caldeira
boiler
Londres
tartasós
salsa tártara
tartar sauce
Londres
oranllús
zume de laranxa
orange juice
Londres
prons
langostinos/gambas
prawns
Londres
queique
biscoito
cake
Ordes, Ferrol
chansa
oportunidade
chance
Londres
guaxinap
lavar a louza
washing up
Londres
a mita
o contador da luz
meter
Londres
tráfico de luces
semáforo
traffic lights
Londres
frusalá
ensalada de froita
fruit salad
Londres
carrote
cenoura
carrot
Londres
guachiman
vixilante
watchman
Camelle
veristrón
moi forte
very strong
Camelle
chope
trabalho
job
Nova Iorque
buzinas
trabalho
business
primeiros exilados da guerra em Londres
piche
alcatrão
pitch
marinheiros de Vigo
fóqui
foder
fuck
marinheiros de Vigo
chinchimoni
jogo de azar
change money
geral na Galiza
paipa
cachimbo
pipe
geral na Galiza
bichicoma
metediço
beach comber
geral na Galiza
brus/bruso
escova/estropalho
brush
geral na Galiza / Palabra de orixe ferrolán, por asimilación fonética do "brush" dos operarios estranxeiros que ían traballar na construcción naval nesta cidade.
Gran Sol
Gran Sol
Great Sole (Grand Sole)
geral na Galiza
capotí
cunca de té
cup of tea
Londres
landereta
lavandaría
launderette
Londres
caseltón
cidade de Irlanda
Castle Town
Camelle
güinche
cabrestante
winch
marinheiros
à bolina
navegar à vela com vento lateral
bow line
marinheiros
à toa
a esmo
on tow
geral
lesgou
Imos alo
let's go
London
Juiski
Guisqui
wiskey
London
tique
bilhete
ticket
geral
ordenar
pedir
to order
Londres
bladijel!
caghoendiola!
bloody hell!
Pontefract
printa
impresora
printer
London
cava
alacena
cupboard
London
chequear
revisar
to check (v.)
A Laracha
jauskipa
ama de chaves
housekeeper
A Laracha
pasar o "mopo"
fregona
mop
A Laracha
Poundolear
Pandolear(dar o pao,paghar algo mais caro do que e)
Pounds
Bea, Oxford
bas
bus
bus
Londres
sinke
fregadeiro
sink
Londres
printar
imprimir
to print
Londres
Toteján coróu
Totenham Court Road
Totenham Court Road
Londres
Marmalacha
Marble Arch
Marble Arch
Londres
baspás
bonobús
bus pass
Londres
mach
partido
match
Londres
janburga
hamburguesa
burger
Londres
treinas
zapatillas de deporte
trainer
Londres
quichenrol
papel de cociña
kitchen roll
Londres
poustofís
correos
post office
Londres
cracas
galletas salgadas
crackers
Londres
Jaroroud
Harrow Road
Harrow Road
Londres
fliflós
chanclas
flip-flops
Londres
espiche
discurso
speech
Londres
ticha
profesora
teacher
Londres
bordinjáus
pensión
boarding house
Londres
xarape
cala
shut up
Londres
gutboi
bo rapaz
good boy
Londres
chorcha
igrexa
church
Londres
grila
grella
grill
Londres
mástar
mostaza
mustard
Londres
atender
asistir
to attend
Londres
randabáo
rotonda
roundabout
Londres
suportar
ser siareiro de
to support
Londres
tono
atún
tuna
Londres
kisiños
biquiños
kisses
María Gestal- Londres
soquiños
calcetíns
socks
A nai de María Gestal
daliño
cariño
darling
Londres
fákin merda
Caghonacona!
fucking shit!
María Gestal- Londres
meufrén
meu amigo
my friend
Estevesiño (Verín)
orsai
fóra
outside

chisontós
tostas con queixo
cheese on toast
Londres
ghusbai
ata logo
good bye
Cambás (Aranga)
ghuoxinhá
lavar a louza
washing up
Mazaricos (A Coruña)
capotí (capotí de té, capotí de café)
cunca
cup of tea
Londres
lanche
xantar
lunch
Tilos-Teo
parquear
aparcar
to park
Nuarca (Newark - USA)
chocho inglan
Igrexa de Inglaterra
Church of E.
Yorkshire
crismas
Nadal
Christmas
Londron
frisa
conxeledora
freezer
London
o cagharrón
calabozo, cárcere
cage room
Yolanda Alonso /Escoiteina en Pontedeume, alí a xente usa cagharrón como sinónimo de calabozo, e pensamos que vén da xente que ía embarcada e lía CAGE ROOM no rótulo da porta.
xeribita
bebida alcoólica, ou aguardente
cherry bitters
Londres
déronlle o saco
despedir a un empregado dun traballo
to sack someone
Woking
tráfico de luces
semáforo
traffic lights
Woking
rondabau
rotonda
roundabout
Woking
chepa
policía municipal
shepherd
Palabra de orixe ferrolán, provinte
de "shepherd" por infuencia dos enxeñeiros ingleses, e que, ainda que significa literalmente pastor, pasou a ser a denominación dos vixiantes xurados dos asteleiros e,
por extensión, de todos os policías locais.
proncotel
cóctel de gambas
prawn coctel
Londres
pitcha
foto
picture
Londres
o brete
pan
bread
A utilizaba toda a familia que vivía en NY
espique
muito falador
speaker
marinheiros
trique
na expressão: a trique de nada
trick
marinheiros
chompa
jersei
jumper
marinheiros
cilisprim
a toda velocidade
full speed+full sprint
marinheiros (variante de "filispim" influída por "full sprint")
malestrom
remoinho que formam as águas encurraladas
maelstrom
marinheiros (originalmente no Mar do Norte)
coconote
coqueiro
coconut
marinheiros (referindo-se à semente da palmeira)
drenhar
lavar mal os pratos
to drain
marinheiros (forma de drainar/drenar)
espiche
discurso
speech
Londres (e geral na língua)
grogue
bêbado
groggy
Londres (e geral na língua)
dilleí
picha discos
dj
xeral
deleitar
retrasarse
to delay
Londres
jelou
boas
hello

laiquear
gostar
to like
Ogrove-Londres
clama
demanda
claim
demanda
Santantom
Southampton
Southampton
marinheiros do Mar do Norte
porla
cemento
Portland
Baiona (e Baixo Minho)
pailebote
barco de 2 mastros
pilot-boat
marinheiros
brus/bruso
estropalho/escova
brush
marinheiros (e geral na língua)
laiquear/leiquear
gostar
like
marinheiros (e geral na língua)
naifa/naifo
navalha
knife
marinheiros (e geral na língua)
raqueiro
saqueador de naufrágio
wrack/wrecker
marinheiros